RVC Košice
RVC Rimavská Sobota
RVC Martin
BrlS Prešov s.r.o.
Školenie pre zamestnancov úradu - Trnava
RVC Štrba