Andra - vzdelávacie centrum je nezisková organizácia založená v roku 2009

 

Našou hlavnou činnosťou je vzdelávanie v oblasti účtovníctva verejnej správy

 

Ponúkame Vám semináre šité na mieru ako aj zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky pre mestá a obce.