Návod na zostavenie konsolidovaných POZNÁMOK

Návod dodaný v elektronickej podobe je určený predovšetkým pre obce, okrem  znenia právnej úpravy obsahuje aj vzorové POZNÁMKY a podrobné návody na ich vyplnenie.

Viac

Praktický sprievodca konsolidáciou v samospráve - 1. časť

Kniha je určená nielen účtovníkom, ale aj všetkým zamestnancom verejnej správy, ktorý pracujú s účtovnými informáciami. Poskytuje podrobný rozbor základných princípov konsolidácie.

Viac

Praktický sprievodca konsolidáciou v samospráve - 2. časť

Publikácia vysvetľuje pravidlá a postupy konsolidácie tak z pohľadu poskytovateľov údajov pre konsolidácie (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie), ako aj z pohľadu spracovateľa...

Viac

Účtovníctvo, výkazníctvo a audit v štátnej správe a samospráve

Táto publikácia bude prínosom nielen pre ekonomických pracovníkov, ktorí sa zaoberajú vedením účtovníctva a zostavovaním účtovnej závierky (individuálnej aj konsolidovanej)...

Viac

Poznámky 2013

Publikácia je vydaná vo forme CD, ktorý obsahuje: vzorovú individuálnu účtovnú závierku pre obce vrátane nových POZNÁMOK, vzorovú individuálnu účtovnú závierku pre rozpočtové organizácie...

Viac