Naše semináre na témy v oblastiach:

 • postupy účtovania pre samosprávu
 • finančné výkazníctvo
 • vykazovanie vzájomných vzťahov v súhrnnom celku
 • individuálna účtovná závierka samosprávy
 • konsolidovaná účtovná závierka samosprávy
 • audit v samospráve

 

Naši klienti:

 • Asociácia vzdelávania samosprávy
 • Regionálne vzdelávacie centrum
 • Senica, Štrba, Martin, Rimavská Sobota, Košice, Prešov, Michalovce, Nitra, Trnava, Rovinka, Trenčín
 • Košický samosprávny kraj
 • Prešovský samosprávny kraj
 • Trenčianský samosprávny kraj
 • Trnavský samosprávny kraj
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Spoločnosti z oblasti informačných technológií:
  • CORA GEO, s.r.o.
  • RKMC, spol. s r.o.
  • BrIS Prešov, s.r.o.

Od roku 2009 pravidelné zostavovanie Konsolidovanej účtovnej závierky pre viac ako 60 obcí a miest.