Autormi sú: Ing. Lucia Kašiarová, FCCA a Ing. Miriam Majorová, PhD.

Publikácia je vydaná vo forme CD, ktorý obsahuje:

  • vzorovú individuálnu účtovnú závierku pre obce vrátane nových POZNÁMOK
  • vzorovú individuálnu účtovnú závierku pre rozpočtové organizácie vrátane nových POZNÁMOK
  • vzorovú individuálnu účtovnú závierku pre príspevkové organizácie vrátane nových POZNÁMOK
  • úplné znenie právnej úpravy individuálnej účtovnej závierky
  • (opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31 v znení poslednej novely z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31)
  • komentár k úplnému zneniu právnej úpravy
  • novú tabuľkovú časť POZNÁMOK vo formáte Excel
  • podrobný návod na vyplnenie tabuľkovej časti POZNÁMOK
  • podrobný návod na spracovanie textovej časti POZNÁMOK