Praktický sprievodca konsolidáciou v samospráve - 1. časťAutori: 

Ing. Lucia Kašiarová, ACCA

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Lektorovala:

Ing. Terézia Urbanová

Kniha je určená nielen účtovníkom, ale aj všetkým zamestnancom verejnej správy, ktorý pracujú s účtovnými informáciami. Poskytuje podrobný rozbor základných princípov konsolidácie:

  • výklad postupov a metód konsolidácie
  • praktické príklady pre pochopenie jednotlivých konsolidačných techník
  • návod na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
  • odporúčania pre spôsob výmeny informácií medzi jednotkami konsolidačného celku.